TSI - tělově svalová informace

Metoda TSI vychází z kineziologie. Každý sval je nějakým způsobem spojen s meridiánem, s vnitřním orgánem, s akupresurními body a je podporován stravou, neurolymfatickými body (jejich stimulací se zvýší průtok lymfy ve specifickém orgánu) a neurovaskulárními body (jejich stimulací se ovlivní průtok krve do určitých orgánů a tkání). Pomocí konkrétních svalových testů dojdeme ke zjištění, kde došlo k vychýlení z rovnováhy. Každá nerovnováha se projeví na úrovni biochemie (látková výměna, strava atd.), biomechaniky (pohybový aparát) a v neposlední řadě i v oblasti psychiky.  

Cílem TSI je zjistit, kde k této nerovnováze došlo a následně pomocí různých technik tuto oblast napravit a uvést do rovnováhy. Když znovu získáme fyzickou, mentální  a energetickou rovnováhu, naše těla jsou schopna efektivněji se vyrovnat se všemi tlaky, jimž jsou vystavena.

Toto testováni svalů lze využít i pro zjišťování jaká strava, nápoj či výživový doplněk je pro klienta vhodný či nikoli.


Lenka Turníková, Dis.
Na Roudné 18, Plzeň
IČ: 06579442
Tel.: +420 604 908 509

 .