Logo Regenerace těla a energie

O mně

Ve své praxi pohlížím na klienta nejen jako fyzioterapeutka, ale zároveň jako člověk naslouchající a vytvářející prostor důvěry a bezpečí. Klienta vnímám jako celek a postupně odkrývám a ovlivňuji funkční souvislosti jeho obtíží. Abych mohla klientům nabídnout vždy to nejlepší z fyzioterapeutické praxe, neustále se ve svém oboru vzdělávám a rozšiřuji své portfolio technik, metod a znalostí fungování lidského těla. Kladu důraz na celostní přístupy, které regenerují a harmonizují tělo i vnitřní energii člověka.

Prohlédnout nabízené služby

Lenka Turníková

Co byste do mě neřekli

V soukromém životě jsou mojí vášní lidové písně. Působím jako zpěvačka folklorního souboru Úsměv z Horní Břízy a Konrádyho dudácké muziky z Domažlic.

Lenka Turníková zpěv v kroji

Vzdělání a absolvované kurzy v oboru fyzioterapie a masáží

Odborné vzdělání jsem získala na Vyšší zdravotnické škole v Karlových Varech v oboru Diplomovaný fyzioterapeut a dalšími kurzy prohlubuji své terapeutické schopnosti a vhled.

 • Terapeutické využití Spophy Flossbandu (2023)
 • Rotace: zdroj vitality, prevence zranění (online kurz, 2023)
 • Myofasciální linie HKK  (online kurz, 2023)
 • Funkční linie a bederní páteř  (online kurz, 2023)
 • O hypermobilitě  (online kurz, 2023)
 • Myofasciální integrace II. - dech jako integrační funkce (2022)
 • Myofasciální integrace I. - úvod do umění a vědy Rolfingu® (2022)
 • Návod na tělo (výcvik ve cvičení vycházejí z principů Rolf-terapie) (2018-2020)
 • Dornova metoda PLUS (2020)
 • Kolibové Balanční Techniky - Harmonizační® (2019)
 • Kolibové Balanční Techniky - Otvírací 1,2® (2019)
 • Kolibové Balanční Techniky - Jemná® (2019)
 • Reflexní zónová terapie na noze dle H. Marquardt - certifikovaný terapeut (2018)
 • Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie (2016)
 • Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci (2016)
 • Rehabilitační léčba některých druhů funkční ženské sterility metodou L. Mojžíšové (2015)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybové soustavy (2014)
 • Senzomotorická stimulace (2013)
 • Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy (2012)
 • Kineziotaping  I., II. a korekce  (2012)
 • Využití reflexní terapie v léčbě pohybového aparátu (2011)
 • Taping – prevence poruch pohybového aparátu (2009)
 • Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace (2008)


Kurzy z přidružených oborů

 • Tělesný proces MTVSS Access Consciousness® (2018)
 • Metoda Access Bars® (2018) - praktik metody AB
 • TSI I, II, III (Kurz Tělově svalová informace) (2016- 2018)
 • Nástavbový inovační kurz Bazální stimulace (2013)
 • Bazální stimulace v ošetřovatelské péči - základní kurz (2006)
 • Cesta průvodce – kurz rozvoje osobnosti a nácviku koučovacího stylu (2010)


Používám produkty

logo Just Nahrinlogo Green ways